18 Eylül 2010 Cumartesi

MU ve ATLANTİS Sembolleri

MU  ve ATLANTİS SEMBOLLERİ

Şimdi Mu ve Atlantis döneminden kalan bazı kutsal sembollerin  incelemesini yapalım. Özellikle zamanımızda kullanılan bazı sembollerin  aslında ne kadar eski kökene dayandığını ve anlamlarını ne kadar hatalı  bildiğimizi görelim. 


Önce Mu Kraliyet Armasını inceleyelim. Bu armadaki şekillerin büyük bir bölümü, Hintliler, Maoriler, Nevada ve Meksika yerlileri, Guatamalılar ve  Gobi çölünde yaşamış bazı topluluklar tarafından kullanılmıştır. Aşağıda  Mu Kraliyet Arması görülmektedir. 


 

Bu armayı bölüm bölüm incelersek :  
A. En dışta yer alan bölüm, Mu alfabesindeki M şeklidir ve ayrıca bu kıtanın  simgesel harfidir. M harfi ile başlayan önemli kişiliklerin (Musa, Mesih,  Muhammed, Mevlana, Mehmet, Mustafa v.s) ve yer adlarının (Mu, Mekke,  Mısır v.s) da kutsal veya seçilmiş olduğu inancı yaygındır. Harfin Mu dilindeki  okunuşu da "Mu" olarak söylenir. Bu şekil aynı zamanda yedi rakamındaki şeklin benzeridir ve tekamül yasalarını hatırlatır. 


 

B.Armanın merkezindeki hiyeroglif şekil "U-lu-mil" olarak okunur, ki "  …..  İmparatorluğu" demektir. Bu şekil aynı zamanda dört sayısını ve  dört gücü de ifade etmektedir. 

 

C. Hiyeroglif şekli çevreleyen daire, güneşi temsil eder. Bu hiyeroglif ile  birlikte "Güneş İmparatorluğu" denebilir. En dıştaki şekil ile üçü bir  arada "Mu güneş
 İmparatorluğu" anlamına gelir. 

 

D.Armanın içindeki sekiz köşeli yıldız, sekiz temel noktayı simgeler ve  Mu'nun dünyanın her yanına hakim olduğunu gösterir. Çevresindeki daire  ise, bir evren sembolüdür. Bu evren insanındır. Mu'nun ışınları, etkisi bütün insanlığa ulaşmıştır denilmektedir. 

 

Mu Kraliyet Arması'ndaki şekillerin halen pekçok yaşayan kültürde, üstelik  aynı anlam bütünlüğünde kullanılması ilginçtir. İşte bu gördüğümüz  sembollerin kökeninde yatan gerçek anlamlar buralarda bulunmaktadır.  Bugün özellikle Japonya'nın bayrağındaki güneş şekli ve kendilerini  "Güneş İmparatoru" olarak anmalarının kökeninde bu nedenler yatmaktadır.  Büyük ve eski bir uygarlığın kültür kalıntılarıdır bunlar.  Şimdi de yine Mu'dan kalan "Mu Kozmik Diyagramı" nı inceleyelim. Bunu önce bir bütün olarak gördükten sonra, parça parça anlamlarına değinelim.  Daha anlaşılması için parçaları renklendirerek anlatmaya çalışacağım. 


  
 Önce aşağı doğru inen mavi renk tonlarıyla verilen sekiz şerit ile başlayalım.  Bu sekiz şeritin herbiri ruhun tanrıya ulaşması için tırmanması gereken  aşamaları ifade eder. Ruh en alt kademeden, yani cansız varlıktan  mükemmele, yani kamil insana ulaşmak zorundadır. Bu bölümde ruhun  ölümsüzlüğü ve tekamülü için yeniden doğuşu anlatılmak istenmektedir. Altı köşeli yıldızın çevresindeki çember, dünyadan başka alemlerin de  bulunduğunu, bunun dışındaki 12 fisto ise, insanın uzak durması gereken  12 kötü eğilimi simgeler. İnsan ruhu, diğer alemlere geçmeden önce, bu  dünyasal 12 kötü eğilimden kurtulmak zorundadır. Bu eğilimlerin neler  olduğunu tam detayı ile bilmemekle birlikte, sanırım her kutsal kitapta yer  alan yalan söylemek, hırsızlık yapmak, cana kastetmek v.s. gibi şeyler  olduğunu tahmin ediyorum.  
Çemberin içinde daha önce de bahsetmiş olduğumuz çok önemli bir  sembol olan altı köşeli yıldız vardır. Bunu Yahudi dinine mensup kişiler  kendilerine aitmiş gibi göstermekle birlikte sembolün kökeni kadim  uygarlıklara dayanır. Bu Adalet Yıldızı'dır ve iyilik ile kötülüğün bir arada  bulunduğunun simgesidir. Üçgenlerden yukarı dönük olanı iyiye, yanı tanrıya ulaşmayı, aşağı bakanı ise yeniden doğuş yasası uyarınca geriye dönüşü anlatır. Ayrıca yıldızın altı köşesi, insanın tanrıya ulaşması için sahip olması gereken faziletlerini gösterir. Yıldızın ortasındaki daire güneşin, "Ra" nın, yani tek tanrının kollektif simgesidir. Üçgen içindeki daire, tanrının gözünün daima insanların üzerinde olduğunun simgesidir. Üçgen içindeki daire yerine göz sembolünün de kullanıldığını söylemiştik. Bu sembol, Osiris ile Atlantis'e, buradan Hermes ile Mısır'a, Mısır'dan Pisagor ile Yunanistan'a  ve nihayet günümüze ulaşmıştır.


Görüldüğü gibi Mu'nun en önemli sembolü olan Mu Kozmik Diyagramı bize,  kamil insan olma, tanrıyla bir olma yolunu çizmekte. Bütün dinlerin esasında olan genel yaklaşımları ve tanrının tekliğini bir sembolde anlatılabilmektedir.  Bize Mu'dan kalan bir sembolünde, dört temel gücü simgeleyen haç  olduğunu görüyoruz Yapılan kazılarda çok değişik haç sembollerine rastlanmıştır. Bu haçlardan bazılarının uçlarının sağa, bazılarının ise sola  kıvrık olduğunu görüyoruz. 


 


Tarihte 'Gamalı Haç' olarak da bilinen Hitler'in uçları sağa kıvrık haçı rastgele  seçilmiş bir sembol değildir. Zira uçları sola kıvrık haç mutluluğun, iyiliğin  gücünü resmederken, uçları sağa kıvrık haç ise mutsuzluğu ve kötülüğü  resmektedir.  bazı semboller  üzerinde küçük oynamalar ile anlamlarını değiştirebiliyoruz. Haç sembolü  daha sonra Hiristiyanlar tarafından kullanılmış fakat dört gücü anlatmak yerine İsa'nın çarmaha  gerildiği yeri anlatmak ve bunu hatırlayarak  kutsanmak için kullanılmıştır. 
Görüldüğü gibi bu sembol de asıl anlamının  dışında kullanılmakta veya bizler onu bu şekilde öğrenmekteyiz. 

Bunun dışında birleşik semboller üzerinde oynamalar ile iyi veya kötü  amaçlı etkilemeler yapmanın mümkün olduğunu söylemiştik. Örneğin beş  köşeli yıldız -ki bizim de bayrağımızda bulunan çok değerli bir semboldür-  etrafına çizilen bir çember şeytana tapanların simgesi olarak kullanılır.  Aynı şekilde altı köşeli yıldızın içine konulan ters duran haç ve bunların yine  bir çember içine alınmasıyla şeytana tapanların simgelerinden birini elde  ederiz. Bu nedenle sembolleri doğru tanımlamak gerekir. Bunu yaparsak iyi  ve kötüyü çok rahat ayırabiliriz. 

kaynak:James CHURCHWARD
"batık kıta Mu'nun çocukları"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder