1 Eylül 2010 Çarşamba

Tevrat'ın Şifresi ve Kehanetleri

KIYAMET ÇAĞI -2005 VE SONRASI OLASILIKLARI

Bu çalışma, Tevrat’ın bilgisayar şifresi ile çözümlendiğinde elde edilen bilgilerin Yuhanna’nın vahiy kitabı (İçinde kıyamet kehanetlerinin bolca yer aldığı) içindeki bilgilerle karşılaştırılması, teyit alınması sonucunda oluşturulmuştur.

Bilinmelidir ki, Tevrat’ta şifreli olarak geçmiş, şimdi ve gelecek üzerine pek çok olay teyid bulmaktadır. Unutulmaması gereken şey, bu bilgilerin dünya akaşasını içinde barındırdığıdır. Yani halen gelecek, potansiyel olasılıklar olarak mevcuttur. İnsanoğlu seçimleriyle bu mevcutlardan birini dünyanın geleceğine dönüştürebilmektedir. Bu nedenle, geçmiş olaylar şifreleme yönteminin çözümlemesinde doğrudan, şaşmaz biçimde bulunabilmektedir ancak gelecek için yöneltilen soruların niteliği şifre çözümünü etkilemektedir. Geleceğe ait olan bilgiler mevcut olasılıklardır.
Dünyadaki insanların hepsinin ortak karması her an dünyamızın yazgısını belirlemektedir.

GENEL SÜREÇ

1. 1948 İsrail’in kuruluşu ile kıyamet alametleri kendisini gösterir. Kıyamet süreci bu nesil hayattayken yaşanacak.1948 kuşağı 70 yıl sayılıyor. O halde 1948+70 =2018 … Kıyamet devri 2018 e kadar bitmiş veya başlamış olacak. 21.yy.ın ilk çeyreğinde bu olayların yaşanmış olması bekleniyor.
2. Asıl kıyamet 7 yıllık bir süreçte, Ortadoğu da sınırlı bir savaşla başlayıp, dünya ekonomisinin çökmesine bağlı kıtlık, salgın hastalık ve doğal afetlerle ve hatta kozmik afetlerle tamamlanacak bir süreç olacak. Her şey bittiğinde dünyada dört milyar insan hayatını kaybetmiş olabilir. Ancak, yeni kök ırkın doğumu için hayatta kalanlar mutlaka olacaktır.
3. Her şey sona erdiğinde, felakete neden olan bencillik, hırs ve şehvet 1000 yıl dünyadan eksik olacak. Beşinci kök ırka ilerlerken, dünya muhteşem bir refah yaşayacak.
------------... 

1. Ekonomik iflas, 2002 veya 2005 de başlayabilir; kıtlık, 2001 ve 2012 yılları arasında baş gösterebilir. Özellikle kıyamet süreci 7 yıl diye düşünüldüğünde, 20005–2012 yıllarının en zorlu yıllar olması beklenmektedir. Kıyamet devrinin başlangıcı 2005 diye teyit edildi. Kıyametin başlangıcının 1991 de SSCB deki yön değişikliği nedeniyle 1995–2002 den ertelenerek 2005e çekildiği görüldü… İnsanoğlu ortak iradesiyle değişime karar verirse kıyamet çok daha hafifletilmiş acılarla yaşanabilir. Hatta 2011–2018 yıllarına çekilebilir… Bu tarih yine de 1948 kuşağıyla başlayan zaman aralığı içinde kalır. Bu irade ile değişmeye çalışmalıyız.
2. Kudüs Tapınağı, İsrail ve Araplar için bir sınavdır, burası paylaşılmalıdır, yoksa birlikte yok olunacaktır. Savaş kaçınılmaz olacak ama kazanan olmayacaktır… Hem Kiliseye hem de Kudüs tapınağına saygısızlıklar yaşanacaktır.(2006, 2008 gibi).
3. Sahte barış anlaşması imzalanıp bozulacak ve bir dünya savaşı çıkacak. Bu barış anlaşması bozulduğunda kıyamet yıllarının yarısına gelinmiş olacak. 3.Dünya Savaşının Birleşmiş Milletlere karşı bir Ortadoğu Arap-Asya ittifakı arasında olacağı ve BM’nin halka zulüm yapacağı ihtimali görülmektedir. Yani 2008in ortaları savaş başlangıcı yılı olabilir. Diğer veriler ise 3. Dünya Savaşının 2010 da başlayacağını gösterir.
4. Kıyametin 2.yarısında ortaya çıkması beklenen felaketler:
Bu felaketler 2010–2012 de başlayan silahlı dünya çatışmasının ardından yaşanacaktır… Biyolojik silahlar kullanılacaktır... Aynı yıllarda dünyaya 7 astroidin çarpması beklenmektedir.
 Dünyanın manyetik kutupları tersine çevrilecek, kutuplar yer değiştirecektir. Bu olay ancak büyük bir astroidin dünyaya çarpması ile olabilir denmektedir. Hayatta kalma mücadelesi verilecektir.
Astroid çarpmaları 2010 da başlayarak dünya ekseninde 3 aşamalı kaymaya sebep olacaktır. Kutup kayması 2010’da başlayacak ve 2,3, kaymaları 2012 de son bulacaktır… Bu aynı zamanda kıyametin sonu diye anlatılır. Bundan sonra dünya, altın çağın başlaması için doğru konumda olacaktır. Böylece 1000 yıllık barış, huzur dönemi başlayacaktır.

2010’da bir astroid parçasının batı Nevadaya çarparak California’da Nevada Utah ve California’da depreme sebebiyet vereceği, beklenmektedir.

Dünyaya çarpması beklenen astroidin (parçalanarak gezegenimize vereceği zarar daha aza indirilecektir) Marsın uydusu olan Phobos olduğu ve 7 ye bölünerek dünyaya 2010 ve 2012 yılları arasında çarpabileceği söylenmektedir. Bu parçalardan birini ABD füzeleri parçalayıp yok edecek ancak 3 parça ABD’ye düşecek…

Bir başka olasılık, Phobosun 2010 da bir hidrojen bombasıyla parçalanması ve on parçasının sonradan dünyaya çarpması olasılığıdır.

Denebilir ki, Phobos un Marsın yörüngesinden çıkmış ve dünya ile çarpışma güzergâhına girmiş olma olasılığı yüksektir. Önce 7 ye ayrılması beklenmektedir. Çin ve Rusya’ya düşme ihtimalleri çok yüksektir.2011de 3 astroidin Rusya’ya çarpması dünya ekseninde değişime sebep vermesi söylenmektedir.2012 de 3 astroidin Çine düşmesi büyük felakete sebep olabilir... Pelin adlı Phobosun bir başka parçası da Arabistan körfezine düşecektir. Bu savaşı bırakıp yaşam mücadelesine geçme nedenidir de.

2012 ye kadar dünyada 25 derecelik kutup kayması beklenmektedir. Bu çok çok büyük bir felaket demektir, daha kötüsü önceden görülmedi diye anlatılır. Dört milyar insanın yok olması beklenmektedir.

ABD de ırk savaşı beklenmektedir. Yine ABD’nin batı kıyılarının sular altında kalması beklenmektedir. 2010–2012 felaketini ABD nüfusunun yarısının aşması ihtimali vardır. Japonya’nın ve Filipinlerin 2010–2012 arasında deprem ve sellerle yok olması beklenmektedir.

Şu anda yanlış nerede sorusunun cevabı: İyi işler, ya da eylemler olmadan inanç, nafiledir. Şu anda şehvet, kıskançlık, öfke, önyargı, kibir ve açgözlülük had safhadadır… Doğal afetlerde hayta kalmak için iradenizi, tanrının iradesine teslim edin. Tavırlarınız ve karakteriniz de öyle olsun. Bütün ruhları kendiniz gibi sevin…

Kıyamet devrinde Başmelek Mikail’in Tanrının dünyadaki tüm insanlarını koruyacağı söylenmektedir…
İnsan hayatının süresini vücut frekansı ayarlar. Nuh tufanından önce insanlar uzun ömürlüydü, şimdi geçireceğimiz tufandan sonra da ömrümüz uzayacaktır… Altın çağda beden frekansımız değişecektir. Altın çağda insan ömrü 300 yıla çıkacaktır… Bunun açılımı: 1987 Süpernovası 24 yıl sonra yeni bir ırkı başlatan kozmik olaydır. 1987 Mavi yıldız süpernovasının kozmik ışınları 2011 de yeni bir ırkı başlatacaktır… Süpernovadan yayılan radyasyon bedenimizde etkisini gösterecektir:

Beşinci kök ırk 2001'de 144000 kişi ile başlamıştır. Bu insanlar Mavi yıldızın ışınlarına tutularak işaretlenmişlerdir. Geleceğin yöneticileri bu insanlardır. 2001’den sonra 7 yıllık bir devrenin ardından 2008 de tekrar süpernovanın bir radyasyon dalgası salınımı ile yeni bir 144000 kişi daha işaretlenecektir… Tam bir kök ırk geçişi için 3 yıllık süre lazımdır. İlk 144000’lik grup Mart 2004e kadar mühürlenmiş olmalıdır. Yani kıyametten önce bu işaretlenme tamamlanmıştır. İkinci işaretleme de Şubat 2008 de başlayacaktır ve 2011 Martına kadar ( kıyamet bitene kadar) da bu grup tamamlanacaktır. Tanrı tarafından mühürlenenler altın çağda enkarne olma hakkını alanlardır. Geri kalanlar 1000 yıl enkarne olmayacaklardır. Ruhlar Adene gidecek ve yeniden doğmak için orada bekleyeceklerdir. Aden, aydınlanmış ruhların evi, cenneti, Çoban takımyıldızındaki Arkturusdadır… Tanrı tarafından mühürlenmek tanrısal bir karakter gerektirmektedir. KİŞİLERİN AURALARI bu tanrısal karakteri taşıyıp taşımadıklarının belirleyicisidir. İnsanın aurası mavi olmadan bu mümkün değildir, çünkü mavi gezegenden gelen radyasyon dalga boyunun geçmesi gereken filtrasyon işlemi için bedenimizin uygun olması ve bu dalganın iç salgı bezlerimizi enerjilendirmesi gerekmektedir.

İnsanlar 2008de ışına maruz kalacaklar. Şubat 2011’e kadar da mühürlenme işlemi devam edecek (üç yıl). Filtre 2010 da ne tür bir koruma sağlayacak denmiş ve sonuç, Şubat 2010a kadar geçiş işleminin %85i tamamlanmış olacak, (5.ırk değişiminin yarısı ilk yılında olmuş, %85i de 2010a kadar tamamlanmış olacaktır.)Yeni kök ırkı başlatmak için gerekli olan vibrasyonel frekans nedir? Şuan kinin 2 katı olmalıdır ki ömrümüz 4 kat artsın(300 yıl).Vücudun frekansı yükseldikçe hastalığa yol açan bakteri ve virüsler de yok olmaktadırlar... Kıyamette pek çok salgın ve ortalığa salıverilen pek çok bakteri, virüs olacaktır. Tanrının mavi yıldızının mührü kıyamette enerji alanları müsait olanları koruyacaktır… Bunun yanı sıra, Başmelek Mikail de inananları koruyacaktır. Karmik olaylar bir şeyler öğrenmemiz için planlanmışlarsa meydana gelmelerine izin verilecek, planlanmamışlarsa koruyucu meleklerin korumasından yararlanılacaktır. Ölmemesi gerekenler, olmaları gereken yerlerde olacaklardır. Onlar Altın çağda ihtiyaç olacaktır. Altın çağda, yeni bazı spritüel hatların kesiştikleri yerlere şehirler kurulacaktır ve bazı spritüel coğrafya bölgelerinde, şehirlerde 7 yıllık aralarla inananlar ihtiyaç duydukça gençleşeceklerdir.

2010’dan sonra 2045 yılına kadar 35 yıl geçici kısırlık yaşanacak, ruhlar enkarne olmayacaktır. 2010 da kıyamet sırasında son doğan çocuk Adem’dir. İsa, işte bu Adem olarak doğacaktır. Tanrının kaybolmuş bütün ruhlarını kurtaracaktır. İsa, 5.kök ırk insanının özelliklerini gösteren bir örnektir. İsa çocukken, dünyayı mühürlenmiş 144000 kişi yönetecektir. Bu 144000, 1975den beri enkarne olmaktadırlar.
  

-derlenmiştir-

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder